UNIWEX Czyszczenie chemiczne instalacji

Przejdź do treści

Menu główne:

Lista Referencyjna
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Tarnowska"
Tarnów, ul.Sowińskiego 14
Montaż zaw. termostatycznych i czyszczenie hydrodynamiczne 4200 grzejników, montaż zaw. podpionowych na instalacji c.o., modernizacja węzłów ciepłowniczych w 17 blokach mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Milejowska"
Milejów,
ul.Partyzancka 26B/3
Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania w 5 blokach mieszkalnych.
Odmulanie grzejników żeliwnych 780 szt.
Montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych 780 szt.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pustkowie-Osiedle
Pustków-Osiedle 45
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w 3 blokach mieszkalnych.

Hotel "Amax"
Mikołajki,
Aleja Spacerowa 7
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w bydynku hotelu, czyszczenie podgrzewacza
ciepłej wody.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Nowy Sącz,
ul. Wiśniowieckiego 56
Czyszczenie chemiczne wymienników Jad szt. 18.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nad Odrą"
Wrocław,
ul.Artura Młodnickiego 36a
Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania w 3 blokach mieszkalnych.
Czyszczenie chemiczne i ciśnieniowe podgrzewaczy ciepłej wody szt. 8.

Vita Polymers Poland
Brzeg Dolny,
ul. Sienkiewicza 31/33
Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania w 3 halach produkcyjnych.
Czyszczenie wymienników Jad szt. 4.

"TESCO" Rzeszów
Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 13
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w budynku TESCO.

PGNiG Termika Energetyka Rozproszona. Sp. z o.o.
Wrocław,
Pl. Solidarności 1/3/5
Czyszczenie chemiczne wymienników Jad szt 10. Czyszczenie wymiennika w agregacie kogeneracyjnym szt. 1
w Tuchowie.

"PLASTON-P" Sp. z o.o. Gliwice
Chorzów, ul. Wiejska 15
Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania w hali produkcyjnej.

Porta KMI Poland Sp.z o.o.
Suwałki, ul. Wojska Polskiego 114B
Czyszczenie chemiczne obiegu grzewczego w prasie 10-cio i 6-cio półkowej.

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo oddz. Sanok, ul. Sienkiewicza 12
Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody. Czyszczenie chemiczne podgrzewaczy ciepłej wody szt. 8. Montaż zaworów i filtrów na instalacji cwu.

Szkoła Podstawowa nr.25
Kraków,
ul. Komandosów 29.
Czyszczenie hydrodynamiczne grzejników 134 szt.
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w bud. szkoły. Montaż zaworów podpionowych szt.10.
Montaż odpowietrzników automatycznych szt. 16

Gimnazjum nr. 21.
Kraków,
ul. Komandosów 29.
Czyszczenie hydrodynamiczne grzejników 123 szt.
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w bud. szkoły. Montaż zaworów podpionowych szt.4.
Montaż odpowietrzników automatycznych szt. 12

Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych "Nowomag" SA
Nowy Sącz,
ul. Jana Pawła 2, 27
Czyszczenie chemiczne wymienników JAD szt. 4, czyszczenie obiegu chłodzącego w szafach sterowniczych.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie.
Tarnów,
ul. Lwowska 178a
Czyszczenie wymienników płytowych szt. 9. Czyszczenie chemiczne instalacji wody chłodzącej akceleratory szt. 3 w Zakładzie Radioterapii.

"Eurobac"Sp. z o.o.
Peterek ul.Przemysłowa 9, Nakło nad Notecią.
czyszczenie chemiczne wymienników Jad i płytowych. szt. 9.

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
Kraków
ul. B.Komorowskiego 12
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w budynku szpitala.

Bursa Szkół Artystycznych
Lublin, ul. Muzyczna 8
Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody.
Dezynfekcja pod kątem Legionelli.

Veolia Industry Polska
Poznań,
ul. Energetyczna 7a
Chemiczno mechaniczne czyszczenie podgrzewaczy ciepłej wody wraz z dezynfekcją pod kątem Legionelli,
w 2 akademikach.

Dom Dziecka w Jasieniu.
Brzesko, Głowackiego 51
Czyszczenie chemiczne instalacji zimnej wody wraz z dezynfekcją pod kątem bakterii Cola.
Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody wraz z dezynfekcją pod kątem bakterii Legionella.

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych "Strunbet"
Bogumiłowice
Chemiczno-mechaniczne czyszczenie podgrzewacza ciepłej wody przemysłowej.


Mielec ul. Wojska Polskiego 3
Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania w budynku biura, hali produkcyjnej i magazynu.
Czyszczenie chemiczne wymienników płytowych szt. 2.

Szpital Kielecki Św. Aleksandra
Kielce, ul. Kościuszki 25
Czyszczenie chemiczne wymienników Jad szt. 5.

Biurowiec WH1b Wrosław
Wrocław,
ul. Strzegomska 142
Czemiczne czyszczenie instalacji woty technologicznej i instalacji c.o. w bud. biura.

Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falętach
Raszyn, al. Hrabska 3.
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w budynku biura.
Czyszczenie chemiczne wymiennika JAD szt. 1.

Natura Sp.J.
Bełżec, ul. Lwowska 66.
Czyszczenie chemiczne wymiennika JAD szt. 1.

Miejski Zak. Gosp. Kom. i Mieszkaniowej
Wolbrom, ul. 1 Maja 59
Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. w 11 blokach mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rybnicka"
Rybnik, ul. Wyzwolenia 35
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w 8 blokach mieszkalnych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Poddębicach. Poddębice,
ul. Targowa 2a
Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. w 1 bloku mieszkalnym. Czyszczenie chemiczne wymienników typu JAD szt. 11, wymienników płytowych szt. 2.

Biuro Projektów Zakładów Azotowych BIPROZAT-TARNÓW Sp. z o.o.
Tarnów,
ul. Kwiatkowskiego 7 Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. oraz montaż 86 szt. zaworów termostatycznych w budynku

OST Hotel Gromada w Cedzynie
Kielce, ul. Cicha 7
Czyszczenie chemiczne zasobników ciepłej wody szt. 4.

"Mlektar" Spółka Akcyjana
Tarnów,
ul.Dąbrowskiego 46
Czyszczenie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania w budynku biura.
Czyszczenie chemiczne wymienników Jad szt. 1.

CHM Spółka z o.o.
Juchnowiec Kościelny,
ul. Lewickie 3b
Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej, zimnej wody w budynku biura.
Czyszczenie chemiczne ciągu technologicznego zimnej wody w halach produkcyjnych.

Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
Czyszczenie chemiczne podgrzewaczy ciepłej wody szt 3.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Właścicieli
Idzikowice 24b
Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. w 3 blokach mieszkalnych.

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego.
Opole Lubelskie, ul. Kolejowa 2 Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. w budynku szkoły,czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. w budynku internatu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Biechów Biechów
Chemiczne czyszczenie instalacji c.o. w 11 blokach mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jas-Mos"
Jastrzębie Zdrój, ul. Słoneczna 18a
Czyszczenie hydrodynamiczne instalacji c.o. w 3 blokach mieszkalnych.

Zarząd Gminy i Miasta
Mogielnica, ul. Rynek 1
Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. w 2 budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Zakład Gosp. Kom. i Mieszkaniowej
Mogielnica, ul. Mostowa 27
Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne oraz kryzowanie instalacji c.o. w 1 bloku mieszkalnym.

PSS Pawilon Handlowy Olkusz,
ul. Kościuszki 13
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. wraz z kotłem w 1 budynku użytkowym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ożarów, os. Wzgórze 31/5
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w 2 blokach mieszkalnych.

Przedsięb. Bud-Montażowe PEBEROW Rybnik,
ul. Jankowicka 23
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w 3 blokach mieszkalnych.

Internat Liceum Medycznego
Sosnowiec,
ul. Franciszkańska 5a Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. wraz z kotłem w 2 budynkach internatu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Świętochłowice,
ul. Wodna 8
Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody użytkowej w 4 blokach mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tarnowska
Tarnów, ul. Sowińskiego 14. Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody użytkowej w 5 blokach mieszkalnych

Wspólnoty Mieszkaniowe w Zegrzu
Zegrze, budynki przy ul. Drewnowskiego i Płuku Radio.
Czyszczenie instalacji ciepłej wody w 1 bud. mieszkalnym.
czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej w 7 bud. mieszkalnych.

Wspólnoty Mieszkaniowe w Skarżysku Kamiennej.
Skarżysko-Kamienna, bud. przy ul. Piłsudzkiego, Południowej i Norwida.
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w 5 bud. mieszkalnych.

"Fachowcy" Kraków
Kraków, ul. Komandosów 4/136 Czyszczenie wymienników Jad szt. 3.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tarnowska
Tarnów,
ul. Sowińskiego 14
Montaż wodomierzy na instalacji ciepłej i zimnej wody w 3 blokach mieszkalnych.

Zasoby Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tuchów-Centrum
Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody użytkowej w 2 blokach mieszkalnych.

Zamek Stowarzyszenia Architektów Polskich
Tuczno, ul. Zamkowa 1
Czyszczenie chemiczne 2 szt. kotłów c.o. wraz z siecią w zamku.

Zespół Szkół Zawodowych
Zabrze, ul. Konopnickiej 3
Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. montaż zaworów
termostatycznych w budynku szkolnym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Koński Jar-Nutki Warszawa
Czyszczenie hydrodynamiczne instalacji c.o. montaż zaworów termostatycznych
grzejnikowych , zaworów regulacyjnych podpionowych oraz regulacji instalacji w
15 blokach mieszkalnych.

Zespół Szkół Ekonomicznych
Kraków, ul. Kapucyńska 2 Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. w budynku szkolnym.

Okręgowy Urząd PocztowyDąbrowa Tarnowska, ul.Jagiellońska Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku poczty.

Miejski Zarząd Budynków Racibórz, ul.Skłodowskiej-Curie 5
Czyszczenie chemiczno-hydrodynamiczne instalacji c.o. w budynku mieszkalnym oraz w pomieszczeniach sklepowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa
Kobyla Góra,  ul. Zalesie 2
Czyszczenie chemiczne wymienników typy JAD szt. 9

Społeczna Szkoła nr. 2
Tarnów, ul. Matejki 6
Czyszczenie chemiczno - hydrodynamiczne instalacji c.o.
Montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych.

Zakład Produkcji Oleju BioPal
Białoboki 162A
Czyszczenie chemiczne wymienników typu JAD szt. 2
Czyszczenie chemiczne wymiennika rurowego
szt. 1

Wspólnota Mieszkaniowa
Przemyśl, ul. Focha 1
Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody w 1 budynku, montaż pompy cyrkulacyjnej.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości. Nr. 101/23
Choroszcz, ul. Sienkiewicza 27A
Czyszczenie hydrodynamiczne grzejników 146 szt.
Czyszczenie chemiczne instalacji c.o. w 1 budynku.

EGIS Sp. z o.o.
Kraków, ul. Pilotów 71
Czyszczenie hydrodynamiczo-chemicznie w budynku biurowym.
Prowadzimy działalność na terenie całej polski.

Jesteśmy na rynku od 1997 roku.Katalog firmGłównym profilem firmy jest chemiczne czyszczenie instalacji różnego typu:

-Instalacje centralnego  ogrzewania.
-Instalacje klimatyzacyjne.
-Instalacje ciepłej wody.
-Instalacje zimnej wody.
-Dezynfekcja instalacji  wodnych (bakterie  Legionelli i Coli).
-Wymienniki różnego typu.
-Skraplacze, chłodnice  przemysłowe.
-Myjki, sterylizatory  żywności.
-Piony kanalizacyjne w  budynkach
wielorodzinnych.
-Sieci kanalizacyjne  wewnątrzosiedlowe.
-Zsypy śmietnikowe,  kontenery, pojemniki,
dezynfekcja, nawanianie.
-Kotły centralnego  ogrzewania  (niskociśnieniowe).
-Armatura i zbiorniki  przemysłowe różnego  typu.

Dodatkową działalnością są prace instalacyjne:

-montaż zaworów  termostatycznych
-automatyka i  opomiarowanie węzłów  cieplnych
-częściowa lub całkowita  wymiana instalacji.

Na terenie woj. Małopolskiego wykonujemy od podstaw instalacje:
-centralnego ogrzewania
-ciepłej wody użytkowej
-zimnej wody
-gazu
-kanalizacji

Prowadzimy sprzedaż preparatów
do czyszczenia chemicznego, instalacji różnego typu.
po czyszczeniy
Czyszczenie prasy
Czyszczenie podgrzewaczy
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego