Opis Technologiczny - UNIWEX Czyszczenie chemiczne instalacji

Przejdź do treści

Menu główne:

Opisy Technologiczne


Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania

Założeniem ogólnym czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania jest rozpuszczenie
a następnie spłukanie zalegającego kamienia, również wypłukanie zalegających osadów w grzejnikach i poziomach instalacji.
Jak wykazało doświadczenie stosowana metoda czyszczenia chemicznego jest niewystarczająca, pozwala ona na usunięcie zalegającego kamienia lecz nie pozwala na usunięcie szlamu z grzejników.
Stosowanie wydajnych pomp, przeprowadzane czyszczenie poszczególnymi pionami, stosowanie różnych preparatów mających rozpuszczać szlam nie dało spodziewanych efektów.
Występujący rozkład ciśnienia w instalacji przy płukaniu chemicznym nie pozwala na skuteczne usunięcie osadów, dlatego też w tym celu proponujemy metodę hydrodynamiczną.
Zastosowanie metody połączonej:
- czyszczenie chemiczne – usunięcie kamienia w 100%, jednak zalecane jest pozostawienie
około 5 % jako warstwę zabezpieczającą,
- płukanie hydrodynamiczne – usunięcie szlamu i zalegających osadów w 100%,
Tylko tak wykonane prace gwarantują pełną czystość instalacji centralnego ogrzewania.
Prezentowana technologia jest procesem dwu-etapowym:

Czyszczenie hydrodynamiczne.

Metoda hydrodynamiczna polega na czyszczeniu każdego grzejnika oddzielnie.
Grzejniki czyszczone są bez demontażu.
Przy tej metodzie następuje 100% spłukanie osadu, bez usunięcia kamienia z poziomów
i pionów instalacji. Nadmieniamy że grzejniki są czyszczone bez demontażu i nie występuje zabrudzenie pomieszczeń.
Schemat rozkładu szlamu w grzejnikach.
Jak widać na załączonym schemacie, szlam odkłada się w tylnej części grzejnika i uniemożliwia przepływ czynnika grzewczego w ostatnich żeberkach, wprawdzie żeberka te są również ciepłe ale dzieje się to na zasadzie nagrzewania od żeberek sprawnych.
Sytuacja taka powoduje zmniejszone oddawanie ciepła a co za tym idzie częste niedogrzewanie pomieszczeń.Opis czynności.

1. Spuszczenie wody z instalacji.
2. Montaż węży ciśnieniowych.
3. Płukanie grzejników.
4. Po zakończeniu prac, wykonanie próby ciśnieniowej.
5. Napełnienie, odpowietrzenie i uruchomienie instalacji.


Czyszczenie chemiczne.

Metoda chemiczna polega na wtłoczeniu do instalacji preparatu rozpuszczającego kamień
a następnie za pomocą pompy cyrkulowaniu przez określoną ilość czasu.
Cyrkulowanie odbywa się przemiennie, raz powrotem a następnie zasilaniem.
Czas płukania zależy od składu i grubości kamienia. Stosowane przez nas środki nie zawierają kwasu solnego i po zbadaniu odczynu PH mogą być wypuszczone do kanalizacji.
W razie zbyt niskiego odczynu zalecane jest zneutralizowanie wapnem hydratyzowanym do odczynu 6PH-8PH
Metodą chemiczną nie można usunąć zamulenia z grzejników.!!!Opis czynności.

1. Wypuszczenie wody z instalacji.
2. Montaż wpięć na rozdzielaczach, zasilanie i powrót.
3. Montaż spustów w najniższych punktach instalacji.
4. Wtłoczenie preparatu.
5. Dopełnienie instalacji wodą.
6. Podpięcie agregatu i płukanie.
7. Szybkie spuszczenie zładu za pomocą zainstalowanych spustów.
8. Przepłukanie instalacji wodą.
9. Demontaż wpięć i spustów.
10. Napełnienie, odpowietrzenie i uruchomienie instalacji.

Na życzenie zleceniodawcy możemy zastosować oddzielnie metodę chemiczną lub hydrodynamiczną.


Chemiczne czyszczenie ciepłej wody użytkowej

Największym problemem występującym w instalacjach ciepłej wody użytkowej jest zarastanie kamieniem instalacji c.w.u. a w szczególności rury cyrkulacyjnej.
Całkowite zarośnięcie powoduje brak cyrkulacji w instalacji a co za tym idzie duże straty (użytkownik musi wypuścić znaczną ilość wody do pojawienia się wody ciepłej).
Sytuacja taka również uniemożliwia przeprowadzenie skutecznego czyszczenia chemicznego.
Znaczna korozja wżerowa jest również czynnikiem uniemożliwiającym przeprowadzenie czyszczenia z powodu występujących po spłukaniu kamienia przeciekach. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wymiana instalacji.
Przed przystąpieniem do prac należy pobrać wycinek z cyrkulacji i ocenić grubość kamienia, jak również stan rur. Jeżeli nie ma przeciwwskazań można przystąpić do prac.
Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody polega na wtłoczeniu do instalacji preparatu a następnie cyrkulowaniu za pomocą agregatu.Opis czynności

1. Spuścić wodę z instalacji CWU.
2. Pobrać wycinek z cyrkulacji celem określenia grubości kamienia i stanu instalacji.
3. Sprawdzić wodomierzem pojemność zładu instalacji budynku.
4. Wtłoczyć preparat a następnie dopełnić wodą.
5. Cyrkulować w kierunku rury cyrkulacyjnej.
6. Pobrać wycinek jeśli efekt jest zadawalający płukać instalację około 2h silnym strumieniem wody. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego